Unie práv zvířat z.s

Spolek Unie práv zvířat je kolektiv lidí, kteří  na území celé ČR v souladu se stanovami organizace jednají v zájmu zvířat, chrání a prosazují jejich práva a k tomu využívají všech dostupných prostředků.

Unie práv zvířat z.s. je tým lidí, kteří spolupracují na pomoci zvířatům v nouzi. Reagujeme na oznámení občanů ohledně podezření z týrání zvířat a tato oznámení prověřujeme. V případě, že zjistíme, že oznámení se zakládají na pravdě, usilujeme o to, abychom zvířeti v nouzi pomohli. Komunikujeme s policií, krajskou veterinární správou, odborem životního prostředí a občany, kteří by mohli zvířeti v nouzi pomoci. Unie práv zvířat z.s. pomáhá zvířeti zajistit právní zastoupení, které v majoritní lidské společnosti zvířata velmi často postrádají.

Unie práv zvířat spolupracuje s dalšími organizacemi, které mají za cíl ochranu zvířat v nouzi. Usilujeme o komunikaci s lidmi, kteří jsou ochotni se podílet na pomoci zvířatům v nouzi, spolupracujeme s policií, právníky a státními i soukromými subjekty za účelem pomoci zířatům v nouzi. Naší hlavní prioritou je v první řadě záchrana života zvířate, až potom se soustředíme na další podrobnosti kolem welfare, podmínek života, adopcí, .... Za tímto účelem se snažíme překonávat rozporné názory ve smyslu ideologie zachraňování zvířat jako je třeba kastrování, způsob péče o zvíře v nouzi, postup při veterinárním ošetřování, karanténních separací aj.

Heaven Ranch

soukromý azyl pro týrané a opuštěné psy

             Náš soukromý azyl se vyznačuje tím, že nahrazuje pejskům ztracený domov. Až na výjimky zde nemáme kotce v kterých by pejsci trávily drahocenný čas svého krátkého psího života. Díky tomu se mohou po absolvování karantény výborně začlenit do psí společnosti a trávit tak svůj pobyt na statku pokud možno příjemně. Řada pejsků dostává díky pobytu zde nazpět své ztracené sebevědomí a tudíž se dá náš azyl vnímat jako psychoterapeutický.

               Každý pejsek, který od nás odchází je vydán pouze po podepsání adopční smlouvy, která mu zaručí základní životní pohodu neboli welfare. Vzhledem k tomu, že psi jsou zde u nás krmeni kvalitním krmivem, jelikož už si v životě utrpení zažili dost, požadujeme při předávání pejska základní adopční poplatek zahrnující náklady odpovídající základní péči o něho. Jedná se zpravidla o částku nepřevyšující únosnou mez.

Bližší informace na tel: 731621332

nebo 728017627

nebo pod Facebookovým jménem předsedy spolku: Diana Šlechtová (Unie práv zvířat)

Unie práv zvířat z.s.

Unie práv zvířat z.s. je společností nezávislých osob, které svůj život zasvěcují pomoci týraným a opuštěným zvířatům v nouzi. Po pár zkušenstech s pomocí zvířatům v nouzi jsem pochopila, že sema nezmůžu skoro nic. Pomáhat mohu jen jako součást týmu a díky ochotným lidem, kteří též mají empatii se zvířaty. A myšlenka pomoci zvířatům v tomto duchu potřebovala získat jméno, aby i to jméno mohlo pomáhat zachraňovat svým zvukem. A tak vznikla myšlenka "Unie práv zvířat". Prakticky každý člověk, který respektuje pravidla unie se může stát jejím členem sympatizantem. Základní myšlenkou Unie je pomoc zvířatům ve společném duchu. Totiž stejně jako ve všech společenských skupinách i mezi záchranáři zvířat panuje nevraživost, zášť, šíření nenávisti, sebestřednost, lži a lidé odhodlaní pomáhat a léčit bolavé duše zvířat jsou uráženi často úplně nemožnými a hloupými unuděnými nezaměstnanými "huligens", kteří touží po jednom - paraztovat na kvalitách a schopnostech těchto záchranářů a zviditelňovat se na jejich úkor na jejich nebo svých vlastních sociálních sítích i veřejně ve společnosti. Práce lidí, kteří pomáhají zvířatům v nouzi je dobrodružná, akční, plná emocí, neuvěřitelných dojemných příběhů, které berou za srdce nejednoho tvrďáka ale též rutinní, vyčerpávající jak psychicky, tak fyzicky. Co ale mluví za vše je šťastné zvíře v dobrých podmínkách, které mu zprostředkoval člověk záchranář. A proto je pro lidi práce záchranářů lidmi ceněna a uznávána. Přesto se dost často stává, že i velmi schopný záchranář psycnický tlak davů lidí, závistivců, množitelů a jejich přisluhovačů, kteří nerozumějí souvislostem nezvládne a raději skončí. Unie práv zvířat z.s. má za úmysl šířit myšlenku záchranářské sounáležitosti. 

Zvířata a jejich emoce jsou pro nás důležité. Jsou důležitější nežli bonton, či společenská byrokracie. Jsme pokrokovou společností, která upozorňuje na to, že i zvířata mají svá práva, přestože nevolí, nenakupují, nepíšou knihy. Mají ale na druhou stranu schopnosti, které postrádá zase člověk. Psi milují člověka bez podmínek, jsou skvělými průvodci policistů, hendykepovaných lidí, horských záchranářů, jsou terapeuti, přátelé, svým čichem pomáhají už i ve zdravotnictví. Psi pomáhají člvěku stejně jako koně a další zvířata budovat civilizaci. Za to si zaslouží od člověka úctu a respekt.

Transparentní účet Unie práv zvířat z.s.

737307373/2010


                               Pro platby ze zahraničí:

                  IBAN: CZ4320100000000737307373

                           BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

náhled najdete v následujícím odkazu...

Chcete-li podpořit pejsky v nouzi - přispět na granulky nebo na veterinární péči anonymně...

Č. účtu Unie práv zvířat z.s.  pro anonymní dárce je 2001141306/2010

Milé setkání s Martou Kubišovou

Jako soukromá osoba jsem měla tu čest se 20. května v Poděbradech osobně se setkat s Martou Kubišovou a představit jí také naše dvě celebrity z Heaven Ranch - Elzičku a Dášenku. Byl to pro nás významný den, protože Marta Kubišová je mým životním vzorem a ikonou. Ze setkání mi zůstal v mysli silný dojem. Marta Kubišová je velmi skromná osobnost, která si ze svého věhlasu vůbec nic nedělá. Bylo to pro mě velmi poučné. Až mi příjde komické, kolik lidí v našem životě nic nedokázali a stále se domáhají uznání a obdivu a přitom vidím, že skutečné osobnosti o obdiv a ovace nestojí.  Děkuju B"hu za to, že jsem se s paní Kubišovou mohla setkat.

Vzácná návštěva na Heaven Ranch - ředitelka SOS for Pets Danuše Herpe Jungmannová společně s Sibylle Hörauf a Navina Hörauf ze Stuttgartu

Ze 17. na 18. července na našem Heaven Ranch pobývala vzácná návštěva. Danuše Herpe Jungmannová se svými přítelkyněmi Sibylle Hörauf a Navina Hörauf z Německa ze Stuttgartu se přijely podívat na náš soukromý azyl. Vzhledem k tomu, že Heaven Ranch velice úzce spolupracuje s organizací SOS for Pets, přivezli pro pejsky plné auto humanitární pomoci. Na vejminku strávily jednu noc aby mohli zažít atmosféru na statku a druhý den odcestovaly zase domů do Německa. Nesmírně si vážím jejich pozornosti a motivuje mě to k tomu jít stále vpřed, protože i to mi ukazuje, že toto je dobrá cesta. 

Někdy musí záchranář absolvovat velmi nevšední výpravy za záchranou malého vyděšeného pejska


Záchrana týrané Marlenky

Marlenka žila od štěňátka v rodině Romů v Chrasti. Když jsem ji poprvé uviděla, myslela jsem si, že je to stará minimálně desetiletá fena, protože se při chůzi její tělíčko celé chvělo a byla silně zanedbaná, špinavá, zarostlá. Přiměla jsem její majitele, aby mi ji svěřili s tím, že jí zajistím veškerou možnou péči a veterinární ošetření. Sami s ní nikdy u veterináře nebyli. Řekli mi, že ji milují, že se o ni starají dobře, že ji pravidelně koupou, ale jak utíká, takdo ni občas nějaké romské dítě venku kopne a nebo s ní děti hážou o zem. Pod zadredovaou srstí Marlenky jsem nahmatala křehké tělíčko a nechápala jsem, že dosud všehchny útrapy přežila. Sdělili mi, že jí je zatím jen jeden rok, což mě při pohledu na ni patřičně vyděsilo. Nakonec jsem se s nimi domluvila, že mi ji nechají a Marlenku jsem dovezla domů. Tetýž den přijela Maka Havranová, která nabídla, že Marlenku zbaví krunýře z dredíků a o pár dní později jsme navštívili pana dotora Bartoše v Hradci Králové v Zoovetu. Pan doktor zjistil, že až na třes neznámého původu Marlenka nemá žádný výraznější zdravotní problém. Na setkání záchranářů, které se uskutečnilo u mě se do Marlenky zamilovala Martina Nosková, která si ji nakonec adoptovala. Nyní je milovaná a obletovaná všemi členy rodiny a má veškerou možnou péči a lásku, kterou dosud nezažila.


Pálení čarodějnic na Heaven Ranch 29.4.2017

Setkání záchranářů psů a jejich příznivců a přátel u ohně v Srbcích u Luže. Ohromné setkání skvělých lidí, kteří se rozmanitým způsobem věnují pomoci a záchraně psů v nouzi pořádané Unií práv zvířat z.s. a organizovanou skupinou "Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek". Akce se zúčastnili osobnosti jako Kateřina Ondičová, Anna Seryjová, Libor Křivka, Martina Nosková, Simona Štěpánková, Helena Bretová, Dan Krámek, Šárka Pirková, Simona Horáková, Zora Audilová, Jana Mejtská, Petra Osvaldová, Karolína Zamastilová aj....

Elzička vyhrála život a je nyní šťastná jako nikdy předtím

Elzička už je doma  a je živá, zdravá a šťastná. Děkujeme Vám všem za podporu!!! Vaše energie a dobré myšlenky, Lancíkova krev a vaše finanční podpora, to vše mělo smysl. Elzička žije plnohodnotný šťastný život. Má psí kamarády a spoustu lidských obdivovatelů. Vzhledem k tomu, že její příběh je až neuvěřitelný a silný a vzhledem k tomu, že se nakonec Elzička přes všchny rány osudu stala šťasným a spokojeným psem, který už se nebojí pohlazení a naopak si užívá lidské společnosti s radostí, stala se symbolem našeho společenství bojující za společný cíl: Unie práv zvířat z.s. Elzička nás všechny učí, že život se nesmí vzdát přestože se vše zdá být beznadějné a ztracené. Elzičce byla několikrát ve svém životě ve vážném ohrožení života. Když se ke mě dostala, byla naprsoto nesocializovatelná. Bála se kontaktu s člověkem a žila se ve svém světě. Ale nyní souhrou dosti dramatických okolností se stala mazlíkem. Její statečné srdce zaslouží velkký obdiv. Děkujeme Elzičko, že nás učíš věřit v život.

Elzičce se změnil život ... k lepšímu :-)
Elzičce se změnil život ... k lepšímu :-)
Cesta domů
Cesta domů

Elzička si zažila díky své bázlivosti několik dramatických střetů s pejsky. Ten poslední měl pro ni fatální následek. Přišla i zadní nožičky. Ale ona se nevzdává a žije šťastný plnohodnotný život. Učí nás, že nesmíme zahodit život jen proto, že není dokonalý. Mnoho lidí mi radilo, abych ji nechala utratit s tím, že se bude jen trápit. Veterináři dávali jen nepatrnou šanci na přežití. Ale ona to zvládla!!!!! Naučme se od ní, radovat z maličkostí, ze života samotného. Elzička nemá problém tak proč ho máme my?????

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT

POMÁHEJTE S NÁMI

Každý z Vás může být součáastí tohoto projektu. Je možné, že.....

HLEDÁME NOVÝ DOMOV PRO PSY, KOČKY A DALŠÍ ZVÍŘECÍ KAMARÁDY

POMÁHÁME ZVÍŘATŮM V NOUZI

Hledáme domov pro psy v nouzi a každá Vaše pomoc s umístěním je vítána. Kdo by rád přišel na návštěvu pejsky jenom podrbat a pozdravit, je po předchozí dohodě též vítán. Ale ani zdaleka pejska nesvěříme každému, kdo příjde. Dotyčný zájemce musí splňovat určité parametry. Musí to být člověk, který pejskovi dokáže zajistit zázemí, je schopen si pro pejska sám nebo s pomocí přátel přijet, čímž doloží i to, že je schopen si ho v případě nutnosti odvézt na veterinu. Při komunikaci se zájemci o pejska očekáváme, že zájemce buď sám osobně přijede si pejska domluvit, nebo zatelefonuje. E-mailová korespondence, facebooková či SMS je pro domlouvání o novém členu rodiny naprosto nevhodná a na tento způsob domlouvání nové adopce reagujeme jen velice zřídka a takové zájemce, kteří na inzerci na stránkcách reagují větou: "Je pes ještě volný?" bez jména a pozdravu, nereagujeme!!!!!

Podmínkou adopce pejska je podepsání řádné adopční smlouvy kde nový páníček zaručuje, že se o psa bude řádně starat, že ho neužije k dalšímu množení štěňat bez PP a že ho v případě nečekaných rodinných okolností vrátí zpět dočasnému chovateli, tedy přesněji řečeno zpět do azylu Heaven Ranch. Tím se zajišťuje, že pejsci z Heavenranch se nikdy nedostanou do situace, že by skončili na ulici nebo v útulku. V Heaven Ranch mají vždy dvěře otevřené.

Za příadné připomínky a pomoc při zkvalitňování úrovně azylu předem děkujeme.CHCI ADOPTOVAT ZVÍŘÁTKO

Kdykoliv se můžete zeptat na pejska podle vašich představ. Třeba ten váš budoucí chlupatý anděl na Vás čeká právě v soukromém azýlku Heaven Ranch

RÁD PŘIDÁM RUKU K DÍLU

Kdo má zájem nám pomoci, ten má možnost. Přijďte třeba jen podrbat pejskům kožíšky. :-)